Pages

STPM BAHASA MELAYU BAHARU


SUKATAN PELAJARAN 910 BAHASA MELAYU

Matlamat Matlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk
(a) melahirkan pelajar yang dapat berbahasa Melayu dengan cekap dan berupaya untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi;
(b) menghasilkan lulusan bahasa Melayu yang berdaya saing dan dapat memenuhi keperluan pasaran kerja; (c) mengukuhkan rasa sayang akan bahasa Melayu dan berbangga menggunakannya.

Objektif Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan pelajar
(a) memahami sejarah, kekeluargaan, dan perkembangan bahasa Melayu;
(b) menguasai dan menggunakan sistem bahasa Melayu dengan betul;
(c) memahami, menginterpretasi, dan mengulas kandungan bahan bacaan tentang pelbagai bidang;
(d) memahami wacana, retorik, variasi, dan laras bahasa dengan betul, dan dapat menggunakannya dengan berkesan;
(e) memahami, memilih, dan menggunakan kosa kata mengikut konteks, dan dengan gaya yang sesuai;
(f) mengungkapkan fikiran dengan menggunakan bahasa yang betul, baik, dan berkesan, sama ada secara lisan atau tulisan;
(g) mengembangkan sesuatu idea secara tersusun, padat, dan meyakinkan, sama ada secara lisan atau tulisan;
(h) mengenal pasti kesalahan bahasa, menjelaskan sebab kesalahan, dan membetulkannya;
(i) menguasai kemahiran insaniah (seperti kerja secara berkumpulan, kepemimpinan, keupayaan menyelesaikan masalah, keterampilan berkomunikasi, dan lain-lain) dalam konteks penggunaan

1 comments:

bakarsheikh said...

Assalamualaikum Su. Kertas BM STPM baharu itu hampir sama dengan kertas BM yang saya ajar di UNISEL. Artikel Su mungkin banyak manfaatnya kepada saya.yang benar, abubakar