Pages

Minda Pengarang: Caruman PERKESO langkah positif lindungi individu bekerja sendiri

BERITA HARIAN ONLINE : 2012/03/29

BANCI Penduduk dan Perumahan Malaysia (Banci) 2010 menunjukkan jumlah penduduk negara ini seramai 28.3 juta orang berbanding 23.3 juta pada 2000. Daripada jumlah itu, sebanyak 14.6 juta adalah lelaki, manakala 13.7 juta perempuan. Bilangan itu mungkin berubah pada tahun ini, namun daripada statistik itu menunjukkan bilangan wanita di negara ini tidak jauh berbeza dengan lelaki. Menurut Kementerian Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat, ketika ini hanya 46 peratus golongan wanita di negara ini yang berkerjaya, manakala bakinya sekadar menjadi tenaga kerja terpendam seperti menjadi suri rumah, pelajar dan warga emas. Namun begitu, ada dalam kalangan suri rumah ini yang menjadi usahawan kecil-kecilan, terbabit dalam perniagaan jualan langsung atau dalam talian, sekali gus memiliki pendapatan sendiri untuk menampung kehidupan seharian sama ada untuk diri sendiri atau keluarga. Bagaimanapun, mereka yang bekerja sendiri ini memang diketahui tidak menerima tanggungan insurans atau keselamatan yang sewajarnya seperti orang yang bekerja makan gaji kerana tidak membuat caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

Bagi yang makan gaji, caruman KWSP setiap bulan adalah untuk simpanan hari tua bagi menjamin masa depan lebih baik selepas bersara. Potongan PERKESO pula adalah jaminan insurans untuk diri dan waris jika berlaku kemalangan kepada diri mereka sama ada ketika di tempat kerja atau dalam perjalanan pergi dan pulang tempat kerja. Justeru, cadangan Kementerian Sumber Manusia untuk membolehkan suri rumah dan mereka yang bekerja sendiri membuat caruman PERKESO adalah satu langkah yang positif. Walaupun modul dan mekanisme caruman itu belum diperincikan, sekurang-kurangnya cadangan itu dapat menggalakkan rakyat, terutama yang bekerja sendiri memikirkan satu bentuk perlindungan kewangan untuk diri mereka sendiri jika berlaku perkara luar jangka atau musibah yang menimpa mereka. Isu yang mungkin timbul susulan daripada cadangan ini ialah adakah golongan ini rela membuat caruman PERKESO kerana ia membabitkan pendapatan mereka. Mungkin isu seperti ini yang perlu diambil kira pihak kementerian kerana pada prinsipnya, kita tidak mahu cadangan ini dianggap sebagai paksaan kepada rakyat untuk menyerahkan sebahagian pendapatan mereka kepada kerajaan kerana pada masa sama, ramai rakyat yang bekerja sendiri mengelak daripada membayar cukai pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
 
iklan iklan
iklan


SENARAI AKTA


SENARAI AKTA

Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969;

Perlembagaan Persekutuan;

Akta Imigresen 1959/63;

Akta Pasport 1966;

Akta Pendaftaran Negara 1959 (Disemak 1972);

Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957;

Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952;

Akta Pembaharuan (Perkahwinan dan Perceraian) 1976;

Akta Pertubuhan 1966;

Akta Penapisan Filem 2002;

Peraturan-Peraturan Perlu (Ikatan Relawan Rakyat) 1966;

Akta Pengangkatan 1952;

Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960;

Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah) (No. 5) 1969;

Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985;

Akta Kediaman Terhad 1933;

Akta Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1964;

Akta Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1979;

Akta Pencegahan Jenayah 1959;

Akta Dadah Berbahaya 1952;

Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1985;

Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang-Orang Yang Tidak Diingini 1969;

Akta Hasutan 1948;

Akta Senjata 1960;

Akta Rahsia Rasmi 1972;

Kanun Keseksaan;

Akta Keadilan Jenayah 1953;

Akta Ekstradisi 1992;

Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001;

Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984;

Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986;

Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971;

Akta Bahan Letupan 1957;

Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958;

Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959;

Akta Peniaga Barang Terpakai 1946;

Ordinan Ketenteraman Awam 1962 (Sarawak);

Ordinan Ketenteraman Awam 1961 (Sabah);

Akta Ketenteraman Awam (Pemeliharaan) 1958;

Akta Buang Negeri 1959;

Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953;

Akta Pungutan Rumah ke Rumah dan di Jalan 1947;

Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954;

Akta Ejensi Persendirian 1971;

Akta Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah 2002; dan

Akta AntiPemerdagangan Orang 2007.
Akta Bank Pertanian Malaysia 1969 - Akta 9

Akta Institut Penyelidikan dan Kemajuan

Pertanian Malaysia (MARDI) 1969 - Akta 11

Akta Persatuan Nelayan 1971 - Akta 44

Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 1971 - Akta 49

Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) 1972 - Akta 69

Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 1972 - Akta 70

Akta Pertubuhan Peladang 1973 - Akta 109

Akta Lembaga Pertubuhan Peladang 1973 - Akta 110

Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) 1965 - Akta 141

Akta Doktor Veterinar 1974 - Akta 147

Akta Racun Makhluk Perosak 1974 - Akta 149

Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 - Akta 167

Akta Perikanan 1985 - Akta 317

Akta Perindustrian Nanas 1957 - Akta 427

Akta Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993 - Akta 507

Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 - Akta 522

Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 - Akta 634

Akta Binatang 1953 - Akta 647

Akta Bank Pertanian Malaysia Berhad 2008 - Akta 684


Isu Kekebalan Raja-raja Melayu

Isu Kekebalan Raja-raja Melayu

Isu kekebalan raja ini sebenarnya timbul pada tahun-tahun 1992, ketika mantan PM, Tun Mahathir Mohamed berusaha untuk menarik kekebalan raja-raja Melayu ketika itu. Sebenarnya kes ini timbul pada 1992, bila Douglas Gomez dicederakan di Istana Sultan Johor pada 30 Nov.1992. Berikutan dengan itu pada 10 Disember, 92 Dewan Rakyat telah meluluskan dengan sebulat suara usul yang dicadangkan oleh En Ghafar Baba, TPM ketika itu, mengenai peristiwa yang dikenali sebagai peristiwa Bukit Serene.

Sebenarnya sebelum Bukit Serene, berbagai perkara telah berlaku. Antaranya pada Julai 1992, Tengku Bendahara Johor telah dituduh memukul dan mencederakan seorang bernama Jaafar, penjaga gol hoki pasukan Perak selepas perlawanan hoki antara Johor dan Perak. Kemudian, peristiwa Prebet Adam yang mengamuk di Chow Kit juga dikaitkan dengan kesultanan Johor yang sehingga kini tiada keputusan yang jelas mengenai perkara itu.
En. Ghafar Baba menegaskan di Parlimen;
“Dan bahawa Dewan ini memutuskan kejadian tersebut adalah satu penyalahgunaan kuasa yang bercanggah dengan semangat Perlembagaan Malaysia dan bertentangan dengan cita-cita serta hasrat undang-undang negara yang berteraskan kepada sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Dan Dewan ini mengambil ketetapan bahawa segala tindakan yang perlu hendaklah diambil bagi menentukan insiden seumpama ini tidak berulang lagi pada masa hadapan.”

Bahagian Perlembagaan yang disebut-sebut akan dipinda adalah Perkara 181(1) yang menyebutkan bahawa “Tiada apa-apa undang-undang yang menyentuh secara langsung keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Raja-raja boleh diluluskan dengan tiada persetujuan Majlis Raja-Raja.” Mengikut peruntukan ini, adalah sukar bagi kerajaan Barisan Nasional untuk meminda Perkara 66 (4) Perlembagaan Malaysia yang berbunyi “Yang Di-Pertuan Agong hendaklah dalam masa 30 hari selepas sesuatu rang undang-undang dikemukakan kepada baginda diperkenankan dengan menyebabkan rang undang-undang itu dicop dengan Mohor Besar.” Kod Etika yang dikemukakan oleh Barisan Nasional ditolak oleh Majlis Raja-Raja, menjadikan ia sukar untuk dilaksanakan. Akhirnya kerajaan berjaya memasukkan satu artikel tambahan di bawah Perkara 66 (4) iaitu 66 (4A) yang berbunyi “jika suatu rang undang-undang tidak diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam masa yang ditentukan dalam fasal(4), rang undang-undang itu hendaklah menjadi undang-undang apabila habis masa yang ditentukan dalam Fasal itu mengikut cara yang sama seolah-olah baginda telah memperkenankannya.”

Perkara 66(4) memberikan beberapa implikasi. Antaranya sesuatu rang undang-undang itu akan lulus secara automatik walaupun Yang di-Pertuan Agong tidak menandatanganinya. Ini memungkinkan kezaliman akan tertimpa ke atas rakyat . Umpamanya, soal Akta Pengambilan Tanah yang telah dipinda, rakyat tidak mampu menolak jika tanahnya ingin diambil oleh kerajaan untuk tujuan pembangunan. Mereka hanya boleh mempertikaikan tuntutan pampasan di Mahkamah. Selebihnya seseorang itu akan kehilangan tanahnya jika kerajaan berhasrat untuk mengambilnya.

1. Pandangan Sultan
Sultan SelangorSultan Sharafuddin Idris Shah
“ Jika rakyat rasa saya berhak, saya menerimanya dan saya akan lakukan yang terbaik. Apapun , biarlah rakyat dan Parlimen tentukan kerana Parlimenlah yang menarik balik kekebalan raja-raja. Malah , ia dibawa oleh orang Melayu sendiri….”
Istana Mestika6 hb. Disember,2008
 Mingguan Malaysia; 7 hb. Disember,2008, ms 1

2. Presiden Perkasa, Datuk Ibrahim Ali(MP Pasir Mas) berkata Perkara 66 Perlembagaan Persekutuan perlu dipinda semula bagi mengembalikan semula kuasa raja-raja bagi memperkenankan sesuatu rang undang-undang di Parlimen. Ia adalah sebagai langkah untuk meyakinkan orang Melayu serta percaya institusi raja di negara ini masih relevan.

3.Perkara 181(2) :Perlembagaan Malaysia; pindaan pada tahun 1994 membolehkan raja-raja Melayu didakwa  di Mahkamah Khas Raja-raja.

4.Menurut Prof. Zainal Kling pula , “jika tiada kuasa raja; kerajaan mungkin akan menjadi terlalu kuat seperti apa yang berlaku    di Thailand. Jadi, mengembalikan kekebalan raja-raja Melayu adalah wajar.”

Karangan STPM Berformat Laporan

ASSALAMUALAIKUM DAN SELAMAT SEJAHTERA SEMUA...

Di sini cikgu paparkan contoh latihan Laporan Tingkatan 6 yang diambil daripada Blog Cikgu Mohd Khir Kassim..
Semoga dapat membantu semua.. terima kasih kepada Cikgu Mohd Khir(guru cemerlang T6) atas perkongsian ini.


Soalan Contoh
Andaikan anda sebagai pegawai kanan di Kementerian Pengajian Tinggi dan anda diminta untuk menjalankan kajian tentang kesan pertumbuhan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) di negara ini. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, sediakan satu laporan tentang kesan pertumbuhan IPTS kepada rakyat dan negara ini.

Rangka Karangan
1.0 Pendahuluan
- Dunia pendidikan penting dalam era moden kini - kemajuan dalam bidang pendidikan menyebabkan wujudnya IPTS
2.0 Senarai Ahli Jawatankuasa
Pengerusi:
Setiausaha:
AJK :
3.0 Kesan Pertumbuhan IPTS
Kesan positif
3.1 Peluang untuk melanjutkan pelajaran bertambah
3.2 Pelajar bebas membuat pilihan untuk belajar
3.3 Membantu negara mencapai matlamat untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu
Kesan negatif
3.4 IPTS mementingkan keuntungan – yuran yang mahal
3.5 Kemasukan pelajar asing bertambah – timbul masalah lain
3.6 Terdapat sesetengah dasar IPTS yang tidak seiring dengan kehendak negara,
contohnya penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
4.0 Penutup
- Pertumbuhan IPTS ternyata mendatangkan kebaikan dan keburukan
- Usaha yang berkesan perlu dijalankan untuk memastikan penubuhan IPTS mendatangkan faedah kepada masyarakat dan negara


Laporan disediakan oleh: Tarikh: __________

___________________
(Nama )
Jawatan

Karangan Contoh

LAPORAN TENTANG KESAN PERTUMBUHAN IPTS DI NEGARA INI

1.0 Pendahuluan
Dalam era globalisasi kini, aspek pendidikan merupakan perkara penting yang diberikan tumpuan oleh setiap negara. Akibat kemajuan dalam bidang pendidikan ini, kewujudan IPTS nampaknya semakin banyak di negara kita iaitu seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Pertumbuhan IPTS itu telah banyak mendatangkan kebaikan dan keburukan terhadap negara kita. Setiap pihak dapat merasakan kesan pertumbuhan tersebut dan senario itu memang patut dipantau agar sebarang permasalahan dapat ditangani dengan berkesan. Sebagai pegawai yang telah diamanahkan untuk menjalankan kajian terhadap kesan pertumbuhan IPTS di negara ini, saya ingin membentangkan laporan tersebut.

2.0 Senarai Ahli Jawatankuasa
Pengerusi: Datuk Syazwan Munasir
Setiausaha: Farahana Iqmal
Ahli Jawatankuasa : Azuan Zainal
Tharshini a/p Perumal
Chin York Chow
Mohamad Nawawi Ismail
Halimah Nursalam
Mahmud Zulkifli

3.0 Kesan Pertumbuhan IPTS
Kesan pertumbuhan IPTS ini terbahagi kepada dua iaitu kesan positif
dan negatif.
Kesan positif:
3.1 Peluang untuk melanjutkan pelajaran bertambah
Jawatankuasa kami mendapati bahawa kesan positif yang pertama ialah peluang unntuk melanjutkan pelajaran ke IPT semakin bertambah. Perkara ini telah memberikan peluang yang lebih banyak kepada pelajar-pelajar yang gagal mendapat tempat di IPT Awam. Oleh itu, pelajar-pelajar tersebut boleh meneruskan pengajian mereka hingga ke peringkat, diploma dan ijazah. Dengan kata lain, mereka tidak tersekat setakat SPM kerana kekurangan tempat di IPTA. Hal ini bermakna bahawa semua pelajar mempunyai peluang yang sama sama ada yang cemerlang atau yang kurang cemerlang untuk melanjutkan pengajian.

3.2 Pelajar bebas untuk membuat pilihan untuk belajar
Dengan adanya IPTS, pelajar-pelajar bebas untuk membuat pilihan tentang bidang pengajian yang hendak diikuti oleh mereka. Tempat yang terhad di IPTA telah digantian dan disediakan oleh IPTS yang sama tarafnya dengan IPTA. Oleh itu, pelajar-pelajar dapat meneruskan bidang pengajian yang diminati oleh mereka tanpa sekatan oleh masalah tempat yang terhad. Hal ini demikian kerana, mereka boleh memilih IPTA yang disukai dan bersesuaian dengan bidang pengajian yang hendak diambil.

3.3 Pertumbuhan IPTS ini akan membantu negara kita mencapai matlamat untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini. IPTS yang berkualiti yang terdapat di negara ini telah menarik pelajar-pelajar dari luar negara untuk melanjutkan pengajian di sini. Perkara ini disokong pula oleh kadar bayaran yuran yang berpatutan dan lebih rendah berbanding dengan negara-negara maju yang lain. Jadi, dengan kawalan dan pemantauan yang ketat daripada kerajaan, kualiti IPTS dan graduan yang dihasilkan setanding dengan universiti ternama di dunia.

Kesan negatif:
3.4 Berdasarkan kajian kami, terdapat IPTS yang mementingkan keuntungan semata-mata. IPTS tersebut mengenakan yuran yang mahal terhadap pelajar-pelajarnya. Pelajar-pelajar luar negara mungkin tidak menerima kesan buruk yang teruk kerana mereka yang datang ke sini sememangnya mampu untuk membayar yuran tersebut. Masalah ini memberikan kesan yang teruk terhadap pelajar-pelajar tempatan yang datang daripada keluarga yang miskin dan tidak mampu untuk membayar yuran pengajian yang tinggi. Tambahan pula, bantuan kewangan yang diberikan oleh PTPTN juga tidak mencukupi.

3.5. Ahli jawatankuasa kami mendapati bahawa pertumbuhan IPTS ini menyebabkan kemasukan pelajar asing semakin bertambah di negara kita. Perkara ini telah menimbulkan masalah lain yang menjejaskan negara. Sebagai contohnya, terdapat pelajar asing yang suka bergaduh sesama mereka di samping suka mengganggu anak gadis tempatan. Kadar jenayah juga semakin meningkat kerana mereka turut terlibat dengan pelbagai sindiket jenayah seperti pemerdagangan manusia, pemalsuan dokumen perjalanan dan sebagainya.

3.6 Di samping itu, terdapat sesetengah dasar IPTS di negara ini yang tidak seiring dengan kehendak dan aspirasi negara. Sebagai contohnya, bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar di IPTS tersebut. Jadi, perkara ini menyebabkan usaha untuk memartabatkan bahasa Malaysia terbantut dan tidak mencapai matlamat seperti yang dihasratkan oleh negara kita. Hal ini demikian kerana, pelajar-pelajar luar negara sudah tentu tidak mahu menggunakan bahasa Malaysia sebagai medium perantaraan dan juga sebagai bahasa komunikasi.

4.0 Penutup
Sebagai kesimpulannya, pertumbuhan IPTS ternyata mendatangkan kebaikan dan keburukan. Oleh itu, usaha yang berkesan daripada pelbagai pihak perlu dijalankan untuk memastikan penubuhan IPTS mendatangkan faedah kepada masyarakat dan negara. Jika perkara ini tidak diberikan perhatian, sudah tentu kesan buruknya akan menjejaskan imej dan kesejahteraan negara kita di mata dunia. Oleh hal yang demikian, kita berharap pertumbuhan IPTS ini akan dapat membantu negara kita untuk mencapai matlamat sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini.


Laporan disediakan oleh Tarikh : 29 MEI 2011

_____Farahana_______
(FARAHANA IQMAL)
Setiausaha Jawatankuasa IPTS
Sektor Pengurusan IPTS
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Posted by Cikgu Mohd Khir Kassim at 4:48 AM

Sembilan Strategi Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2006 hingga 2010


1. Penambahan dan pengekalan pendidikan serta langkah psikologi dalam mengangani isu keselamatan jalan raya.
2. Mengurangkan kecuaian manusia dengan menggabung dan mengguna pakai kepakaran teknologi.
3. Mempertingkatkan dan meneruskan program kejuruteraan.
4. Mempertingkatkan pelaksanaan program keselamatan jalan raya melalui komuniti dengan membabitkan majikan, pemimpin, ahli politik, ketua agama, pendidik, badan professional, sukarelawan dan belia.
5. Menggalakkan penggunaan kenderaan awam.
6. Memberikan focus kepada perbezaan jurang keselamatan jalan raya dengan matlamat mencapai faedah kos optimum dalam pengagihan sumber.
7. Menumpukan perhatian kepada pengguna jalan raya yang kerap terbabit dalam kemalangan, iaitu penumpang dan pemboceng motosikal, pemandu, penumpang, dan pejalan kaki.
8. Mengkaji semua dan mempertingkatkan peraturan kesemalatan jalan raya
9. Mempromosikan perkongsian dana antara orang awam dengan swasta bagi menjalankan program keselamatan jalan raya.