Pages

SENARAI AKTA


SENARAI AKTA

Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969;

Perlembagaan Persekutuan;

Akta Imigresen 1959/63;

Akta Pasport 1966;

Akta Pendaftaran Negara 1959 (Disemak 1972);

Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957;

Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952;

Akta Pembaharuan (Perkahwinan dan Perceraian) 1976;

Akta Pertubuhan 1966;

Akta Penapisan Filem 2002;

Peraturan-Peraturan Perlu (Ikatan Relawan Rakyat) 1966;

Akta Pengangkatan 1952;

Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960;

Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah) (No. 5) 1969;

Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985;

Akta Kediaman Terhad 1933;

Akta Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1964;

Akta Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1979;

Akta Pencegahan Jenayah 1959;

Akta Dadah Berbahaya 1952;

Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1985;

Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang-Orang Yang Tidak Diingini 1969;

Akta Hasutan 1948;

Akta Senjata 1960;

Akta Rahsia Rasmi 1972;

Kanun Keseksaan;

Akta Keadilan Jenayah 1953;

Akta Ekstradisi 1992;

Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001;

Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984;

Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986;

Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971;

Akta Bahan Letupan 1957;

Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958;

Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959;

Akta Peniaga Barang Terpakai 1946;

Ordinan Ketenteraman Awam 1962 (Sarawak);

Ordinan Ketenteraman Awam 1961 (Sabah);

Akta Ketenteraman Awam (Pemeliharaan) 1958;

Akta Buang Negeri 1959;

Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953;

Akta Pungutan Rumah ke Rumah dan di Jalan 1947;

Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954;

Akta Ejensi Persendirian 1971;

Akta Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah 2002; dan

Akta AntiPemerdagangan Orang 2007.
Akta Bank Pertanian Malaysia 1969 - Akta 9

Akta Institut Penyelidikan dan Kemajuan

Pertanian Malaysia (MARDI) 1969 - Akta 11

Akta Persatuan Nelayan 1971 - Akta 44

Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 1971 - Akta 49

Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) 1972 - Akta 69

Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 1972 - Akta 70

Akta Pertubuhan Peladang 1973 - Akta 109

Akta Lembaga Pertubuhan Peladang 1973 - Akta 110

Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) 1965 - Akta 141

Akta Doktor Veterinar 1974 - Akta 147

Akta Racun Makhluk Perosak 1974 - Akta 149

Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 - Akta 167

Akta Perikanan 1985 - Akta 317

Akta Perindustrian Nanas 1957 - Akta 427

Akta Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993 - Akta 507

Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 - Akta 522

Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 - Akta 634

Akta Binatang 1953 - Akta 647

Akta Bank Pertanian Malaysia Berhad 2008 - Akta 684